Protetyka

protetyka

Protetyka zajmuje się przywracaniem prawidłowych funkcji narządu żucia poprzez uzupełnianie braków w uzębieniu.

Dzięki protetyce możliwe staje się również skorygowanie, w sposób szybki i prosty, nieprawidłowych kształtów zębów oraz nieodwracalnych przebarwień i uszkodzeń struktury szkliwa.

Indywidualnie dobrane uzupełnienie protetyczne pozwala odtworzyć naturalny i estetyczny uśmiech.

Wykonujemy:

 • korony i mosty porcelanowe na nośniku metalowym
 • korony i mosty pełnoceramiczne
 • korony i mosty na tlenku cyrkonu
 • korony i mosty na implantach
 • licówki porcelanowe i kompozytowe
 • protezy szkieletowe
 • protezy akrylowe częściowe oraz całkowite
Zakres usług

 • protezy acetalowe
 • protezy nylonowe
 • protezy na elementach precyzyjnych:
 • zatrzaskach osiowych oraz zewnątrzkoronowych
 • zespoleniach kładkowych
 • magnesach
 • protezy na implantach