Implantologia

implanty

Implanty stomatologiczne umożliwiają trwałe i skuteczne uzupełnienie braków w uzębieniu. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych uzupełnień protetycznych (mostów lub protez ruchomych), gdyż pozwalają uniknąć ingerencji w zęby sąsiednie (szlifowanie lub obciążenie klamrą protezy). W sposób najbardziej fizjologiczny i estetyczny pozwalają odtworzyć utracony ząb zastępując korzeń naturalny korzeniem tytanowym, na którym następuje dalsza odbudowa protetyczna – korona lub most. W przypadku utraty większej ilości zębów, bądź całkowitego bezzębia, implanty stanowią podparcie i punkty mocowania protezy ruchomej, przez co trzyma się ona stabilnie na podłożu, zapewniając pełną estetykę i komfort użytkowania.

Odtworzenie zęba za pomocą implantu przebiega dwuetapowo:

  • część chirurgiczna – wszczepienie implantu w kość (implantacja) – po tym czasie następuje tzw. osteointegracja, czyli przyjęcie się implantu w kości (zrośnięcie implantu z kością)
  • część protetyczna – odtworzenie korony zęba na implancie
Zakres usług

W przypadku utraty większej ilości zębów, bądź całkowitego bezzębia:

  • część chirurgiczna – wszczepienie odpowiedniej liczby implantów w kość (implantacja) – osteointegracja

  • część protetyczna- wykonanie mostu na implantach lub protezy ruchomej połączonej z implantami systemem zatrzasków (Locator)